Akademik Görevler

Bölüm Bologna Koordinatörü:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERSÖZ KOÇ  (Lisans Üstü)


Burs Komitesi:

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÖNDER (Fakülte ve Bölüm Burs Koordinatörü)

Araş. Gör. Hamza DURMAZOĞLU (Bölüm Burs Komitesi Üyesi)


Bölüm Web Sayfası Tasarım ve İçerik:

Araş. Gör. Abdullah DERİN


Lisansüstü Programlardan Sorumlu ERASMUS + Koordinatörleri:

Yrd. Doç. Dr. Esra ÇÖKER


Bölüm Mevlana Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERSÖZ KOÇ


Bölüm Farabi Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERSÖZ KOÇ 


Bölüm Kariyer Planlama Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül GÜNDOĞDU


Üniversite Tercih Haftası Bölüm Tanıtım Koordinatörleri:

Öğr. Gör. Dr. Erkan AVCI

Öğr. Gör. Dr. Hakan DİBEL


Fakülte Yayın Komisyonu Başkanı:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR


Fakülte Etik Kurul Üyesi:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR


Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Editörleri:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR

Yrd. Doç. Dr. Esra ÇOKER


Bölüm Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu:

Yrd.Doç.Dr. Leman GİRESUNLU

Öğr.Gör. Dr.Erkan AVCI

Öğr.Gör.Dr. Hakan DİBEL


Lisans Programı Sınıf Danışmanları:

Araş.Gör. Abdullah DERİN (1. ve 4. Sınıflar)

Araş.Gör. Hamza DURMAZOĞLU (2. ve 3. Sınıflar)


Lisansüstü Programlar Sınıf Danışmanları:

Yrd.Doç.Dr. Leman GİRESUNLU

Öğr.Gör.Dr. Ayşegül GÜNDOĞDU