Archive 24 December 2021

YATAY GEÇİŞ SINAVLARI

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 21-22 GÜZ Yatay Geçiş sonuçları aşağıda ilan edildiği gibidir.

Kayıtlar için detaylı bilgiye verilen linklerden ulaşabilirsiniz.


Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü – Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu tarafından belirlendiği üzere:

TARİH: 23.08.2021

SAAT: 13:00

SINIF: A 151 – A 152 (Edebiyat Fakültesi A Blok 1. Kat)

yukarıda belirtilen tarih, saat ve sınıfta Yatay Geçiş Bölüm sınavı yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

Bölüm eğitim dili %100 İngilizce olduğundan dolayı katılacak adayların dil yeterliliğini sağladıklarını belirten sınav sonuç çıktılarını da yanlarında bulundurmaları rica olunur.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

Bağlantı: https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr

 

Detaylı ders bilgilerine Ders Kodlarına tıklayarak erişebilirsiniz.

 


Ders Yapısı ve Kredileri

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı 120 AKTSyi ve 4 yarıyılı kapsamaktadır. Program zorunlu dersler, seçmeli dersler ve tezden oluşmaktadır. Tez başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
G1SBE 5000Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZORUNLU3005
G0SEÇMELİ DERSLERSEÇMELİ25
TOPLAM:  30
 
1 .Dönem Seçmeli:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
G1AKE 5041Eleştiri Teorisi ISEÇMELİ3005
G2AKE 5043Amerikan Edebiyatında Psikolojik ve Etik TemalarSEÇMELİ3005
G3AKE 5045Amerikan Hükümeti ve AnayasasıSEÇMELİ3005
G4AKE 5047Kadın YapıtlarıSEÇMELİ3005
G5AKE 5049Amerikan Edebiyatında FantastikSEÇMELİ3005
G6AKE 5051Püriten EdebiyatıSEÇMELİ3005
G7AKE 5067Amerikan SinemasıSEÇMELİ3005
G8AKE 5059Amerikan Entellektüel Tarihi ISEÇMELİ3005
G9AKE 5055Amerika’da Kent ve Doğa EdebiyatıSEÇMELİ3005
G10AKE 5057Güncel Amerikan Romanları ve PostmodernizmSEÇMELİ3005
G11AKE 5061Amerikan Edebiyatında AnıSEÇMELİ3005
G12AKE 5063Çeviri Yöntemleri ISEÇMELİ3005
G13AKE 5065Yeni Amerikan ŞiiriSEÇMELİ3005
G14AKE 5053Amerikan Kültürü ISEÇMELİ3005
 
2 .Dönem:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
B1AKE 5098Uzmanlık AlanıZORUNLU2006
B2AKE 5096SeminerZORUNLU0203
B0SEÇMELİ DERSLERSEÇMELİ21
TOPLAM:  30
 
2 .Dönem Seçmeli:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
B1AKE 5002Eleştiri Teorisi IISEÇMELİ3007
B2AKE 5036Transatlantik ModernizmSEÇMELİ3007
B3AKE 5006Roman ve PolitikaSEÇMELİ3007
B4AKE 5008Amerikan Entellektüel Tarihi IISEÇMELİ3007
B5AKE 5010Etnik YapıtlarSEÇMELİ3007
B6AKE 5012Amerikan TiyatrosuSEÇMELİ3007
B7AKE 5016Göçmen EdebiyatıSEÇMELİ3007
B8AKE 5018Amerikan Kültürü IISEÇMELİ3007
B9AKE 5020Amerikan Dış Politikası ve Türk Amerikan İlişkileriSEÇMELİ3007
B10AKE 5022Amerikan Edebiyatında GotikSEÇMELİ3007
B11AKE 5024Popüler Kültür ÇalışmalarıSEÇMELİ3007
B12AKE 5026Karşılaştırmalı EdebiyatSEÇMELİ3007
B13AKE 5028Çocuk ve Gençlik EdebiyatıSEÇMELİ3007
B14AKE 5030Amerikan Kültürü ve Edebiyatında Bilim ve TeknolojiSEÇMELİ3007
B15AKE 5032Çeviri Yöntemleri IISEÇMELİ3007
B16AKE 5034İdeoloji ve SöylemSEÇMELİ3007
B17AKE 5004Amerikan Konuları ve TemalarıSEÇMELİ3007
 
3.Dönem:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
G1AKE 5099TezZORUNLU02030
TOPLAM:  30
 
4.Dönem:
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
B1AKE 5099TezZORUNLU02030
TOPLAM:  30

DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

Bağlantı: https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr

Detaylı ders bilgilerine Ders Kodlarına tıklayarak erişebilirsiniz.

Ders Yapısı ve Kredileri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programında öğrenciler toplam 2 zorunlu 5 seçimlik ders almak durumundadır. Havuz dersi ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Bütün zorunlu ve seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler Amerika Birleşik Devletleri?ni edebi, kültürel, toplumsal, tarihsel, bölgesel, kurumsal, siyasal ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
DönemNoDers KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
G1AKE 6049Dil ve KültürSEÇMELİ3005
G2AKE 6047Edebiyatta Amerikan Şehir YaşantısıSEÇMELİ3005
G3AKE 6051Karşılaştırmalı EdebiyatSEÇMELİ3005
G4AKE 6001Amerikan Çalışmaları Yöntemleri ve TeorisiZORUNLU3008
G5SBE 6000Bilim Felsefesi ve EtiğiZORUNLU3005
G6AKE 6041İleri Düzeyde Araştırma YöntemleriZORUNLU3007
G7AKE 6043Amerikan Tarihinde Özel KonularSEÇMELİ3005
G8AKE 6045Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri ISEÇMELİ3005
B9AKE 6028İleri Düzeyde Amerikan Roman İncelemeleri ISEÇMELİ30010
B10AKE 6012Amerikan Gezi EdebiyatıSEÇMELİ30010
B11AKE 6032Toplumsal Cinsiyet ve TarihSEÇMELİ30010
B12AKE 6014Amerikan Düşünce YapısıSEÇMELİ30010
B13AKE 6010EkofeminizmSEÇMELİ30010
B14AKE 6008Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri IISEÇMELİ30010
B15AKE 6006Edebi EleştiriSEÇMELİ30010
B16AKE 6030Amerikan Çalışmaları SemineriSEÇMELİ30010
G17AKE 6035Amerikan Edebiyatında Aydınlanmanın DiyalektiğiSEÇMELİ3008
G18AKE 6096SeminerSEMİNER0303
G19AKE 6021Ekolojik EleştiriSEÇMELİ3008
G20AKE 6019İleri DüzeydeAmerikan Roman İncelemeleri IISEÇMELİ3008
G21AKE 6017Amerikan Edebiyatında DinSEÇMELİ3008
G22AKE 6015Kadın Seyahat YazarlarıSEÇMELİ3008
G23AKE 6013Amerikan Edebiyatında Edebi AkımlarSEÇMELİ3008
G24AKE 6023Dünya Edebiyatında RomanSEÇMELİ3008
B25AKE 6198Uzmanlık AlanıUZMANLIK3003
Z26AKE 6099TezTEZ200150