Archive 3 June 2022

Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

ÖĞRENCİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ

Yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz “Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi”

01 Haziran 2022 tarihi itibariyle Dokuz Eylül Bilgi Sistemi (DEBIS) üzerinden ANKETLER bölümünde (doldurulması gönüllük esasına bağlı olarak lisans ve önlisans öğrencileri için) lisans ve önlisans öğrencileri için açılmış bulunmaktadır.

30 Haziran 2022 tarihine kadar da açık kalacaktır.