Archive 29 April 2024

Yönetim Sistemi Komisyon Toplantısı 15.04.24

Yönetim Sistemi Komisyonu,

 • Bölüm online altyapısı ve güncelliği hakkında görüşme.
 • Çevrimiçi ortamlarda ve sosyal medyada kullanılmak üzere komisyon logo ve ikonları oluşturulması.

gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda,

 • Bölümün çevrimiçi veri depolama altyapısına dahil olan AKE Akreditasyon Veri sisteminde (Google Drive) her komisyona ait klasörler oluşturulmuş ve yapılan güncel toplantıların bilgi ve belge akışları başlatılmıştır.
 • Bölüm internet sitesinde komisyon üye bilgileri ve görev tanımları güncellenmiştir.
 • İnternet sitesinde ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere her komisyonun tanımına uygun komisyon logo ve ikonları oluşturulmuştur.
 • Bu ikonlar ve logolar sitemizde kullanılmaya başlanmıştır.

Yönetim Sistemi Komisyon Toplantısı 05.04.24

Yönetim Sistemi Komisyonu,

 • Akreditasyon sürecine hazırlık ve gerekli planlamaların yapılması.
 • Komisyona katılacak öğrencilerin belirlenmesi.

gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda, bölümün çevrimiçi veri depolama altyapısına katkı olarak AKE Akreditasyon Veri sisteminin (Google Drive) güncel tutulması kararlaştırılmıştır.

Araştırma-Geliştirme Komisyon Toplantısı 18.03.24

Araştırma-Geliştirme Komisyonu,

 • Akreditasyon sürecine hazırlık ve planlamaların yapılması.
 • Öğrenci üyelerin belirlenmesi
 • Komisyon üyelerinden görüş ve önerilerin alınması.
 • 2023-2024 Güz Yarıyılında bölümümüz lisansüstü öğrencileri ile Araştırma-Geliştirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA tarafından başlatılan kitap projesinin takdimi ve projenin komisyon gündemine alınması. – Gönüllü öğrencilere komisyonun görev ve tanımı yapılması.

gündemlari ile toplanmıştır.

Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı 03.04.24

Toplumsal Katkı Komisyonumuz 03.04.2024 tarihinde, komisyonun gönüllü öğrencilerinin de katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerin bölüm toplumsal katkı komisyonu olarak toplumsal katkı stratejisiyle de uyumlu biçimde neler yapılabileceğine dair görüşleri alınmıştır.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 04.04.24

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonu 04.04.24 tarihinde, Akreditasyon süreci kapsamında bölüm seçmeli ders sayılarının gözden geçirilmesi ve Komisyon görev tanımının oluşturulması gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda:

 1. Seçmeli ders sayımızın istenilen sayılarda olması nedeni ilemevcut müfredatın devamı ve öğrencilerin sözlü iletişimlerinde faydalı olacağı düşünülen AKE 2041The Art Of Public Speaking dersinin her dönem açılmasının sağlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
 2. Komisyon görev tanımı oluşturularak bölüm internet sitesinde ilan edilmiştir.

Uluslararasılaşma Komisyonu Toplantısı – 03/04/2024

Bölüm Uluslararasılaşma Komisyonu 03/04/2024 tarihinde, bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğrenciler ile toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerimizin görüşleri ve önerileri alınarak bölüme ve ülkemize entegrasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli akademik ve sosyal faaliyetler üzerine düşünülmüştür.