Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN

Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1965 yılında lisans eğitimini, 1975 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1981 yılında Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. Doçentlik ünvanını 1987 yılında almış, 1995 yılında ise profesörlük ünvanını kazanmıştır. Üniversitede çalıştığı yıllar boyunca, aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Nilsen Gökçen Uluk, Dr. Öğr. Üyesi Leman Giresunlu, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çoban Döşkaya, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Ersöz Koç, Öğr.Gör. Hakan Dibel’in de bulunduğu birçok değerli öğretim elemanına Yüksek Lisans ve/veya Doktora tez danışmanlığı yapmıştır. Akademik kariyeri süresince farklı dönemlere ve kültürlere ait edebi eserler üzerinde çok yönlü çalışmaları olmuştur. Bunların arasında İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve edebiyat çevirileri dikkat çeker. William Blake, John Milton, William Faulkner, Henry James ve Yunus Emre, Prof. Dr. ÖZGÜVEN’in eserlerinde incelediği önemli isimler arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, çoğunluğunu T.S. Eliot, R. W. Emerson, Halil Cibran ve John Gardner gibi önemli yazarlara ait eserlerin çevirilerini yapmıştır. “Kadın Söylemi içerisinde Dil ve Değerler İlişkisi” ve “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar” başlıklı araştırma projelerine imza atmış, Fulbright ve USIS gibi kuruluşlardan elde ettiği burslarla yurtdışında araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Senato üyeliği ve uzun yıllar boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölüm Başkanlığı yapmıştır.  ESSE (European Society for the Study of English), IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği), EAAS (European Association of American Studies) gibi bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.


Dr.Öğr. Üyesi Hatice Nuray ÖNDER

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nuray Önder 1974 yılında  Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, Doktora derecesini yine aynı kurum ve alanda 1996 yılında almıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER’in çalışma hayatı boyunca sürdürdüğü araştırmalar ve verdiği dersler Amerikan Tarihi, Amerikan hükümet sistemi, teknoloji ve edebiyat, Amerikan Romanı ve Bölgesel Edebiyat alanlarını kapsamaktadır. 2009-2012 yılları arasında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında ise Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul üyeliği olmuştur. 2000-2019 yılları arasında ise DESEM’de kompozisyon, İngilizce Eğitimi ve İngilizce TESOL kursları vermiştir. Fakülte Burs Komisyonunda görev almıştır. Uzun yıllar Fakülte Mezuniyet Komisyonunda hizmet etmiş ve mezuniyet törenlerinin düzenlenmesinde önemli katkıları olmuştur. 2006 yılında başlayıp hala sürdürmekte olduğu çalışmalarından biri de İzmir Türk-Amerikan Derneği Kitap Kulübü başkanlığıdır.


Dr.Öğr. Üyesi İsmail Yavuz Bülent UĞRASIZ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yavuz Bülent UĞRASIZ lisans eğitimini 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora derecesini almıştır. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında akademik çalışmalarını destekleyen Fulbright Bursunu kazanmıştır. Dr.Öğr. Üyesi UĞRASIZ’ın çalışma alanlarını Orta Doğu politikası, Amerikan dış politikası, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerikan hukuk sistemi, ve Oryantalism gibi konular oluşturmaktadır. Batı Medeniyeti, Türk-Amerikan İlişkileri, Amerikan Tarihinde Özel Konular, Amerikan Hükümeti ve Anayasası gibi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretim Planında önemli yer tutan dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiştir. “Realpolitik ve İdealizm: Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattına Yönelik ABD Politikası: Örnek Olay” başlıklı araştırma projesini yapmıştır.


Prof.Dr. Ayşe Didem USLU

Prof. Dr. Ayşe Didem USLU lisans öğrenimini 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve EdebiyatıBölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü) İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamıştır. 1981 yılında ilk doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Rijks Universiteit Te Leiden  Faculteid Der Letteren’de almış, 1988’deDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalında ikinci doktora eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Edebiyatı Anabilim Dalında doçent, 2001 yılında profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr. USLU akademik çalışmalarını Amerikan tiyatrosu ve sahne çalışmaları konularında yoğunlaştırmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı)Bölümünde 2005-2006 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, 1996-2001 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari görevlerde bulunmuştur.