Farabi Bölüm Koordinatörleri:

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERSÖZ KOÇ

Tel: (0232)3019442
E-mail: evrim.ersoz@deu.edu.tr
Debis Akademik