Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

Yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz “Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi” 09 Haziran 2023 tarihi itibariyle Dokuz Eylül Bilgi Sistemi (DEBIS) üzerinden ANKETLER bölümünde (doldurulması gönüllük esasına bağlı olarak lisans ve önlisans öğrencileri için) açılmış, 30 Haziran 2023 tarihine kadar da açık kalacaktır.

Öğrencilerimizin değerli görüş ve düşüncelerinden elde edilecek veriler, üniversitemizin her alanında daha iyi eğitim ve hizmet verebilmesi için planlanacak iyileştirmelere önemli katkılar sağlayacaktır.

https://debis.deu.edu.tr/debis.php

ake