“Amerikan Tiyatrosunda Salgın”

Konuşmacı:

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERSÖZ KOÇ

Tarih:

17 Mayıs 2021, 15:00


“Ekranda Adaptasyon ve Yerelleşme: House MD/Hekimoğlu”

Konuşmacı:

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül GÜNDOĞDU

Tarih:

10 Mayıs 2021, 15:00“Irk Kaçışları: Tarihsel ve Yazınsal Bir Bakış”

Konuşmacı:

Doç. Dr. Nilsen GÖKÇEN ULUK

Tarih:

29 Mart 2021, 15:00


“Unhacknied Ground: Social Realism and the Short Story” 

Konuşmacı:

Yrd.Doç.Dr. Anthony Patterson

Celal Bayar Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 Moderatör:

Yrd.Doç.Dr. Richard Parker

Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Tarih:

10 Aralık 2015, 14:00

Yer:

Ömer Köse Konferans Salonu

DEÜ Edebiyat Fakültesi


“‘The Diamond in the back of the Diamond’: Baseball and the Berkeley Renaissance”

Konuşmacı:

Yard.Doç.Dr. Richard PARKER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Moderatör:

Yard. Doç. Dr. Nuray ÖNDER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Tarih:

27 Ekim 2015 Salı, 13:30

Yer:

Ömer Köse Konferans Salonu

DEÜ Edebiyat Fakültesi


“Ekfrastik Şiir, Şiirdeki Resim”

Konuşmacı:

Yrd.Doç.Dr. Nazmi AĞIL

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Moderatör:

Yrd.Doç.Dr. Nilsen GÖKÇEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Tarih:

10 Mart 2015 Salı, 15:00

Yer:

Ömer Köse Konferans Salonu

DEÜ Edebiyat Fakültesi


“500 Years of Utopias”

Konuşmacı:

Prof.Dr. Fátima VIEIRA

University of Porto

Faculty of Arts and Humanities

Moderatör:

Doç.Dr. Yeşim BAŞARIR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

 Tarih:

7 Mayıs 2015 Perşembe, 10:00

Yer:

Ömer Köse Konferans Salonu

DEÜ Edebiyat Fakültesi