Sınıf ve Web Kayıt Danışmanları

AKE 1 : Araş. Gör. Sema ŞİMŞEK EKE
AKE 2 : Araş. Gör. Asila ERTEKİN
AKE 3 : Araş. Gör. Asila ERTEKİN
AKE 4 : Araş. Gör. Abdullah DERİN

5 Adımda Web Kayıt

1- Güz ve Bahar yarıyılları başında Edebiyat Fakültesi web sayfasında Web Kayıt Tarihi ilan edilir. Hem yeni kayıt olan öğrenciler hem de kayıt yenileme yapan ara sınıf öğrencileri ilan edilen tarihte web kayıt yaparlar. Web Kayıt Tarihinde uzatma yapılmaz ve mazeret kaydı yoktur.
2- Web Kayıt yaparken önce Bölüm zorunlu ve seçmeli derslerinizi seçiniz. Özellikle seçmeli dersler için o yarıyıl seçilmesi gereken sayıda dersi seçtiğinizden emin olunuz; eksik ya da fazla ders seçmeyiniz. Sonra eğer varsa Ortak Zorunlu Dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili gibi) ve isteğe bağlı Seçmeli Havuz Dersleri seçiniz.
3- Kaydınızın tamamlanması için Web Kayıt Danışmanınızın onay/red cevabını bekleyiniz. Danışmanınız not dökümünüzü ve seçtiğiniz dersleri kontrol edip kaydınızı onayladığında kaydınız başarıyla tamamlanmış olacaktır. Ancak bazı durumlarda danışmanız kaydınızı belli bir gerekçe bildirerek red edebilir ve kaydınızı yeniden yapmanız gerekebilir. Her öğrenci danışmanından gelecek onay/red cevabını takip etmekle ve kayıt tarihi içerisinde gereklikleri yerine getirmekle yükümlüdür.
4- Alt sınıflardan kaldığınız seçmeli dersleriniz varsa, önce bu borçlu derslerinizi seçip sonra içinde bulunduğunuz yarıyıla ait seçmeli derslerinizi seçmeye özen gösteriniz. Her yarıyıl için doğru sayıda seçmeli ders aldığınızı kontrol ediniz.
5- Üst sınıflardan seçilen dersler reddedilir; örneğin 2.sınıf öğrencisinin 3. ve 4. sınıftan ders seçmesi kabul edilmez.

ÖĞRENCİLER İÇİN PRATİK BİLGİLER

Bölüm Ders Kılavuzu

1.Sınıf
(12 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu Ders, Toplam 60 AKTS)
Güz: 6 Zorunlu Ders alınır
30 AKTS alınır
Bahar: 6 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu ders (BDE, GSH, GSM) alınır
30 AKTS alınır

2.Sınıf
(6 Zorunlu Ders, 6 Seçmeli Ders, 2 Ortak Zorunlu Ders, Toplam 60 AKTS)
Güz: 3 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu (ATA 1) alınır
3 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır
Bahar: 3 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu (ATA 2) alınır
3 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır

3.Sınıf
(6 Zorunlu Ders, 6 Seçmeli Ders, 2 Ortak Zorunlu Ders, Toplam 60 AKTS)
Güz: 3 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu (TDL 1) alınır
3 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır
Bahar: 3 Zorunlu Ders, 1 Ortak Zorunlu (TDL 2) alınır
3 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır

4.Sınıf
(2 Zorunlu Ders, 10 Seçmeli Ders, Toplam 60 AKTS)
Güz: 1 Zorunlu Ders alınır
5 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır
Bahar: 1 Zorunlu Ders alınır
5 Seçmeli Ders alınır
30 AKTS alınır

Seçmeli Dersler

İkinci yıldan başlayarak derslerinizin bir kısmı Bölümün açtığı seçmeli derslerden oluşur.
Her yıl ve yarıyıl için belli sayıda seçmeli ders alınması gerekir. (Bölüm Ders Kılavuzuna bakınız). Gerekenden eksik sayıda seçmeli ders alınması mezuniyetinizi etkiler.

Seçmeli Havuz Dersleri

Kodu AKE olan Bölüm derslerinden ve (eğer varsa) Ortak Zorunlu Derslerden oluşan 30 AKTS’lik dönemlik ders yükünü tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse ESH kodlu Edebiyat Fakültesi Seçmeli Havuz Derslerinden ve diğer Fakültelerin açtığı Seçmeli Havuz Derslerinden de seçebilir. Genel Not Ortalamasını etkilemeyen ve mezuniyet için gerekli 240 AKTS hesabına katılmayan Seçmeli Havuz Dersleri, Diploma Eki’nizde listelenir.

Notlama

90-100 = AA (Geçer)
85-89 = BA (Geçer)
80-84 = BB (Geçer)
75-79 = CB (Geçer)
70-74 = CC (Geçer)
65-69 = DC (Şartlı Geçer)
60-64 = DD (Şartlı Geçer)
50-59 = FD (Kalır)
49-0 = F (Kalır)

Genel Not Ortalaması

Mezuniyet için 2.0 Genel Not Ortalaması şartı aranır.
1.80 Kuralı: 1. yıl sonundan mezun olana kadar her yarıyıl yeni derslere kayıt olabilmek için not ortalamasının 1.80 ve üzeri olması şartı aranır. Ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler kaldıkları dersleri yeniden alıp ortalamalarını 1.80 ve üzerine yükseltmedikçe yeni ders alamazlar.

Duyurular

Bölümümüzde her sınıf için ayrı duyuru panosu düzenlenmiştir. Ders/sınav programları ve güncel duyurular için bölüm web sayfası yanında sınıf panonuzu düzenli olarak kontrol ediniz.

MEZUNİYET KONTROL LİSTESİ

  • Genel Not Ortalamanız 2.00 ve üzeri mi?
  • Her yıl/yarıyıl için gerekli sayıda Seçmeli Ders aldınız mı?
  • Her yarıyıl için 30 AKTS, her yıl için 60 AKTS, ve toplamda 240 AKTS’lik ders alma yükümlülüğünü yerine getirdiniz mi? (Seçmeli Havuz Dersleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.)

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Alt sınıftan kalan seçmeli ders/dersler nedeniyle mezuniyetinizin gecikmesi söz konusu olduğunda, o sınıfa ait başka bir seçmeli dersi yarıyıl farkı olmaksızın seçebilirsiniz.

Alt sınıftan kaldığınız bir seçmeli ders sonraki yarıyıl açılmıyorsa, o sınıf için açılan başka bir seçmeli derse kayıt olmalısınız. Bu durumda, kaldığınız ve açılmayan seçmeliyi not dökümünüzden sildirmek için Öğrenci İşleri’ne müracaat etmelisiniz.

Kaydınızın tamamlanması için Web Kayıt Danışmanınızın onay/red cevabını bekleyiniz. Danışmanınız not dökümünüzü ve seçtiğiniz dersleri kontrol edip kaydınızı onayladığında kaydınız başarıyla tamamlanmış olacaktır. Bazı durumlarda danışmanınız kaydınızı belli bir gerekçe bildirerek red edebilir ve kaydınızı yeniden yapmanız gerekebilir. Her öğrenci danışmanından gelecek onay/red cevabını takip etmekle ve kayıt tarihi içerisinde gereklikleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıntılı bilgi: web-kayıt rehberi

Yıl tekrarı yapan öğrencilerin zorunlu dersleri web kayıt sisteminde çakışıyorsa öğrenci işlerine hangi dersin alınıp hangisinin alınmayacağı hususunda aşağıdaki mail adresinden ayrıntılı bir e-posta atmaları gerekmektedir. Öncelik her zaman alt sınıfın dersindedir.