Bölüm Bologna Koordinatörü:

Prof. Dr. Nilsen GÖKÇEN ULUK


Bölüm Erasmus + Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi  Işıl ÖZCAN

Araş. Gör. Asila ERTEKİN

Öğr. Gör. Dr. Carl BOON


Bölüm Web Sayfası Tasarım ve İçerik:

Araş. Gör. Abdullah DERİN


DEU AKE Öğrenci Topluluğu Danışmanı:

Araş. Gör. Abdullah DERİN


Bölüm Mevlana Koordinatörü:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR

Öğr. Gör. Dr. Carl BOON


Bölüm Farabi Koordinatörü:

Doç. Dr. Yeşim BAŞARIR


Çift Anadal/Yandal Koordinatörü:

Doç. Dr. Evrim ERSÖZ KOÇ


Bölüm Kariyer Planlama Koordinatörü:

Doç. Dr.Evrim ERSÖZ KOÇ


Bölüm Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Erkan AVCI


Bölüm Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu:

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül GÜNDOĞDU

Öğr. Gör. Dr. Erkan AVCI

Araş.Gör. Abdullah DERİN

Araş.Gör. Asila ERTEKİN


Lisans Programı Sınıf Danışmanları:

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül GÜNDOĞDU (4. Sınıflar)

Öğr. Gör. Dr. Erkan AVCI (3. Sınıflar)

Dr. Öğr. Üyesi  Işıl ÖZCAN (2. Sınıflar)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERSÖZ KOÇ (1. Sınıflar)