HOŞGELDİNİZ

1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü altında tek anabilim dalı olarak kurulan ve 1991-92 Öğretim Yılında lisans eğitimine başlayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1993-94 Öğretim Yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli Yüksek Lisans, 1996-97 Öğretim Yılında ise Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. 2010 yılında Fen ve Edebiyat fakültelerinin ayrılmasıyla Edebiyat Fakültesi içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı,  8 Mart 2012 tarihinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü altında bugünkü yerini almıştır.

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Amerika Birleşik Devletleri’ni edebi, kültürel, toplumsal, tarihsel, bölgesel, kurumsal, siyasal, hukuki ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere pek çok farklı alanda bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Beşeri bilimlerde analitik ve eleştirel düşünmeyi, kültürel olguları çok yönlü değerlendirmeyi, dil ve söylem çözümleme becerisi geliştirmeyi hedefleyen bölüm, gerek kamu gerekse özel sektörün dil ve kültür ağırlıklı tüm istihdam alanlarında hizmet verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü %100 İngilizce dilinde eğitim vermektedir. 1 yıl İngilizce dilinde hazırlık programı zorunludur. 4 yıllık lisans öğretim planında yer alan tüm dersler bir yarıyıllıktır ve dersler için önkoşul aranmaz. 1. sınıf derslerinin tümü zorunludur. 2. ve 3. sınıf öğrencileri her dönemde 3 zorunlu 3 seçmeli, 4. sınıf öğrencileri ise 1 zorunlu 5 seçmeli ders alırlar. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Mutlak ve/veya Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans programı mezunları, sanat, kültür, eğitim, çeviri, iletişim, medya, uluslararası ilişkiler, turizm, bankacılık ve finans, dış temsilcilikler, dış ilişkiler ve halkla ilişkiler gibi hizmet sektörünün yabancı dil öncelikli pek çok alanında çalışabilmektedirler.


Duyurular 


Etkinlikler


Haberler