Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı 03.04.24

Toplumsal Katkı Komisyonumuz 03.04.2024 tarihinde, komisyonun gönüllü öğrencilerinin de katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerin bölüm toplumsal katkı komisyonu olarak toplumsal katkı stratejisiyle de uyumlu biçimde neler yapılabileceğine dair görüşleri alınmıştır.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 04.04.24

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonu 04.04.24 tarihinde, Akreditasyon süreci kapsamında bölüm seçmeli ders sayılarının gözden geçirilmesi ve Komisyon görev tanımının oluşturulması gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda:

  1. Seçmeli ders sayımızın istenilen sayılarda olması nedeni ilemevcut müfredatın devamı ve öğrencilerin sözlü iletişimlerinde faydalı olacağı düşünülen AKE 2041The Art Of Public Speaking dersinin her dönem açılmasının sağlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
  2. Komisyon görev tanımı oluşturularak bölüm internet sitesinde ilan edilmiştir.

Uluslararasılaşma Komisyonu Toplantısı – 03/04/2024

Bölüm Uluslararasılaşma Komisyonu 03/04/2024 tarihinde, bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğrenciler ile toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerimizin görüşleri ve önerileri alınarak bölüme ve ülkemize entegrasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli akademik ve sosyal faaliyetler üzerine düşünülmüştür.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 22.03.24

Eğitim-Öğretim Komisyonumuz 22.03.24 tarihinde;

  • Koordinatörü bulunmayan lisans ve lisansüstü derslere koordinatör belirlenmesi
  • Bologna Bilgi paketi güncellenmesi konusunda gerekli hatırlatmalar ve bilgilendirmenin yapılması.
  • Komisyonda görev alacak öğrencilerin belirlenmesi hakkına bilgilendirme yapılması.
  • Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanacak PUKÖ süreçlerinin planlanması.

Gündemleri ile toplanmıştır.

Webinar: Meslekte Farklı Kariyer Rotaları- Kültürel Strateji ve Markalar

AKE Kariyer Planlama Koordinatörü Doç. Dr. Evrim Ersöz Koç tarafından düzenlenen bu etkinliğimizin konuğu Pakt Agency firmasının kurucusu aynı zamanda da eski bir mezunumuz olan Serdar Paktin oldu.

Kendisi ile Kariyer Planlama Öğrenci temsilcimiz Ayşenur Gedizli ve Araş. Gör. Abdullah Derin moderatörlüğünde çok bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik.

Serdar Bey kariyer yolculuğundan ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunu olmanın kendisine kattığı artılardan bahsederek, katılımcılarımızın kariyerlerini nasıl farklı yollarda şekillendirebileceklerine dair ipuçları paylaştı.

Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

23-24 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

AKE-2023-24-BAHAR-YL+Doktora