Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı 03.04.24

Toplumsal Katkı Komisyonumuz 03.04.2024 tarihinde, komisyonun gönüllü öğrencilerinin de katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerin bölüm toplumsal katkı komisyonu olarak toplumsal katkı stratejisiyle de uyumlu biçimde neler yapılabileceğine dair görüşleri alınmıştır.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 04.04.24

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonu 04.04.24 tarihinde, Akreditasyon süreci kapsamında bölüm seçmeli ders sayılarının gözden geçirilmesi ve Komisyon görev tanımının oluşturulması gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda:

  1. Seçmeli ders sayımızın istenilen sayılarda olması nedeni ilemevcut müfredatın devamı ve öğrencilerin sözlü iletişimlerinde faydalı olacağı düşünülen AKE 2041The Art Of Public Speaking dersinin her dönem açılmasının sağlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
  2. Komisyon görev tanımı oluşturularak bölüm internet sitesinde ilan edilmiştir.

Bölüm Kurulu Toplantısı-Akreditasyon Komisyonları

12.03.2024 tarihinde Bölüm Kurul Toplantımız “Akreditasyon süresince komisyonların güncellenmesi ve iş yükü dağılımı” gündemi ile gerçekleşmiştir.