Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı 03.04.24

Toplumsal Katkı Komisyonumuz 03.04.2024 tarihinde, komisyonun gönüllü öğrencilerinin de katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerin bölüm toplumsal katkı komisyonu olarak toplumsal katkı stratejisiyle de uyumlu biçimde neler yapılabileceğine dair görüşleri alınmıştır.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 04.04.24

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonu 04.04.24 tarihinde, Akreditasyon süreci kapsamında bölüm seçmeli ders sayılarının gözden geçirilmesi ve Komisyon görev tanımının oluşturulması gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda:

  1. Seçmeli ders sayımızın istenilen sayılarda olması nedeni ilemevcut müfredatın devamı ve öğrencilerin sözlü iletişimlerinde faydalı olacağı düşünülen AKE 2041The Art Of Public Speaking dersinin her dönem açılmasının sağlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
  2. Komisyon görev tanımı oluşturularak bölüm internet sitesinde ilan edilmiştir.

Uluslararasılaşma Komisyonu Toplantısı – 03/04/2024

Bölüm Uluslararasılaşma Komisyonu 03/04/2024 tarihinde, bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğrenciler ile toplanmıştır.

Toplantıda öğrencilerimizin görüşleri ve önerileri alınarak bölüme ve ülkemize entegrasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli akademik ve sosyal faaliyetler üzerine düşünülmüştür.

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantısı 22.03.24

Eğitim-Öğretim Komisyonumuz 22.03.24 tarihinde;

  • Koordinatörü bulunmayan lisans ve lisansüstü derslere koordinatör belirlenmesi
  • Bologna Bilgi paketi güncellenmesi konusunda gerekli hatırlatmalar ve bilgilendirmenin yapılması.
  • Komisyonda görev alacak öğrencilerin belirlenmesi hakkına bilgilendirme yapılması.
  • Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanacak PUKÖ süreçlerinin planlanması.

Gündemleri ile toplanmıştır.

Kalite Güvence ve Akreditasyon Komisyon Toplantısı

Kalite Güvence ve Akreditasyon Komisyonumuz, komisyonlara katılacak gönüllü öğrencilerin belirlenmesi ve bölümün akreditasyon süreci, arşiv veritabanımız ve toplantı tutanaklarının oluşturulması hakkında bilgilendirilmesi gündemi ile 20.03.2024 tarihinde toplanmıştır.

2023-2024 Güz Dönemi Sonrası Tek Ders Sınavı Başvuru Sonuçları

2023-2024 Güz Dönemi Sonrası Tek Ders Sınavı

Başvuru sonuçları yukarıdadır.

Sınavlar28/02/2024 günü saat 14:00’te yapılacaktır.

Tek Ders Sınavına Girmeye hak kazanan öğrencilerin kesinlikle ilgili derslerin hocalarıyla veya danışmanlarıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Conference Call

AMERICAN STUDIES DEPARTMENTS OF TURKEY
JOINT GRADUATE/UNDERGRADUATE CONFERENCE

May 16-17, 2024
Online Conference

Digital Games
as Cultural and Literary Narratives


Hosted by

Hacettepe University’s American Studies Department

In collaboration with

the American Studies Departments of

Ankara U., Atatürk U., Başkent U., Bilkent U., Dokuz Eylül U., Ege U., Haliç U., and İstanbul U.


CALL FOR PAPERS PDF